- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie Prezydium KRASP i PAN, 1-2 lipca 2011 r., Wierzba, Polska Akademia Nauk

Prezentacje: