- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 20-21 października 2007 r.

– Dokument 52/IV: Uchwała z dnia 20 października 2007 r. ws. siedziby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [1]

– Dokument 51/IV: Uchwała z dnia 20 października 2007 r. ws. wysokości składki członkowskiej KRASP [2]

– Dokument 50/IV: Uchwała z dnia 20 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Dobrych Praktyk w Uczelniach Akademickich [3]