- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

ARDE

Projekt Accountable Research Environments for Doctoral Education (ARDE) (2010-2013) jest prowadzony przez European University Association (EUA), a finansowany jest w znacznej części przez Komisję Europejską.

Partnerami EUA w tym przedsięwzięciu są:
KRASP,
– Konferencja Rektorów Austrii (Universities Austria),
– University College Cork (Irlandia).

Celem projektu ARDE jest analiza różnych form kształcenia doktorantów w uczelniach europejskich, a zwłaszcza mechanizmów zapewniania jakości i transparentności studiów doktoranckich, a także identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Realizacja projektu powinna przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia na poziomie doktorskim.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu zostało zorganizowane przez KRASP na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 15 maja 2012. Program [1]

Raport: Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project [2]

Więcej o projekcie na witrynie EUA [3]