- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Uchwała podjęta w trybie korespondencji elektronicznej

– Dokument nr 21/VI: Uchwała w sprawie powołania Rady Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia [1]