- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 11-12 kwietnia 2008 r.

– Dokument 67/IV: Stanowisko z dnia 12 kwietnia 2008 r. w sprawie potrzeby określenia zasad gospodarowania mieniem uczelni [1]

– Dokument 66/IV: Stanowisko z dnia 12 kwietnia 2008 r. w sprawie kwalifikowalności podatku VAT [2]

– Dokument 65/IV: Stanowisko z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie modelu kształcenia doktorantów [3]