- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 3-4 września 2005 r.

– Dokument 5/IV: Stanowisko z dnia 4 września 2005 r. w związku z prośbą Ministra Edukacji Narodowej o opinię w sprawie podjęcia działań zmierzających do odwołania rektora PWSZ w Jarosławiu [1]

– Dokument 4/IV: Uchwała z dnia 4 września 2005 r. w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/07 [2]

– Dokument 3/IV: Uchwała z dnia 4 września 2005 r. w sprawie priorytetowych obszarów działania KRASP w kadencji 2005-2008 [3]

– Dokument 2/IV: Stanowisko z dnia 3 września 2005 r. w sprawie współpracy KRASP z Państwową Komisją Akredytacyjną [4]

– Dokument 1/IV: Uchwała z dnia 3 września 2005 r. w związku z uchwaleniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [5]