- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2003 r.

– Dokument 19/III: Uchwała w sprawie poparcia stanowiska KRUM o wprowadzenie zdrowia publicznego do wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe [1]

– Dokument 18/III: Uchwała w sprawie roztoczenia przez polskie uczelnie opieki nad Instytutem Literackim w Paryżu [2]

– Dokument 17/IIIUchwała w sprawie wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych [3]

– Dokument 16/IIIUchwała w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych o dotacje z budżetu państwa [4]

– Dokument 15/IIIUchwała w sprawie rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów [5]

– Dokument 14/IIIUchwała w sprawie dotacji budżetowej na szkolnictwo wyższe w 2003 roku [6]