- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 5-6 czerwca 2003 r.

– Dokument 29/III: Uchwała w sprawie powołania Komisji stałej KRASP ds. wykorzystania technik informacyjnych w szkołach wyższych [1]

– Dokument 28/III: Uchwała w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej [2]

– Dokument 27/III:

Musisz się zalogować, żeby uzyskać dostęp do części treści
Login: Hasło:

– Dokument 26/III: Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP [3]

– Dokument 25/III: Uchwała w sprawie nadania Szkole Wyższej Psychologii Społecznej statusu uczelni członkowskiej KRASP [4]

– Dokument 24/III: Uchwała w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [5]