- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniach 8-9 grudnia 2011 r.

– Dokument 56/V: Uchwała w sprawie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego [1]