- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP w dniu 26 kwietnia 2013 r.

– Dokument 12/VI: Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Akademickiej Komisji Akredytacyjnej [1]
Załącznik [2]