- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 18 października 2012 r.

– Dokument 4/VI: Uchwała w sprawie nadania Akademii Polonijnej w Częstochowie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP [1]