- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 22 maja 2005 r.

– Dokument 88/III: Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie statusu uczelni członkowskiej KRASP [1]

– Dokument 87/III: Uchwała w sprawie nadania Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu w Warszawie statusu uczelni członkowskiej KRASP [2]