- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 26 lutego 2005 r.

– Dokument 85/III: Uchwała Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie uczczenia pamięci ofiar represji wobec środowiska akademickiego [1]

– Dokument 84/III: Uchwała Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie współdziałania różnych środowisk w promowaniu nauki oraz stymulowaniu rozwoju współpracy instytucji naukowych i gospodarczych [2]

– Dokument 83/III: Uchwała Prezydium KRASP oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie projektu liberalizacji zapisów ustawowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii [3]

– Dokument 82/III: Uchwała Prezydium KRASP w sprawie zapisu dotyczącego odwoływania rektora przez ministra w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [4]

– Dokument 81/III: Uchwała Prezydium KRASP w sprawie przyjmowania na studia absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych [5]