- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 27 czerwca 2002 r.

– Dokument 76/II: Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie statusu uczelni członkowskiej KRASP [1]