- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 6 czerwca 2001 r.

– Dokument 48/II: Oświadczenie w sprawie potrzeby wydawania i stworzenia warunków umożliwiających dalszy rozwój pisma Forum Akademickie [1]

– Dokument 47/II: Uchwała w sprawie nadania Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu statusu uczelni członkowskiej KRASP [2]

– Dokument 46/II: Uchwała w sprawie nadania Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku statusu uczelni członkowskiej KRASP [3]