- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Prezydium KRASP z dnia 8 listopada 2003 r.

– Dokument 44/III: Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy Szkoła z klasą [1]

– Dokument 43/III: Uchwała w sprawie absolwentów liceów posiadających międzynarodową maturę IB [2]

– Dokument 42/III: Uchwała w sprawie regulacji wynagrodzeń pracowników naukowych PAN [3]

– Dokument 41/III: Uchwała w sprawie przekazywania przez organy administracji publicznej informacji dotyczących szkolnictwa wyższego [4]

– Dokument 40/III: Uchwała w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie wyższym [5]

– Dokument 39/III: Uchwała w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych [6]

– Dokument 38/III: Uchwała w sprawie potrzeby rozwoju kształcenia ustawicznego na poziomie wyższym [7]

– Dokument 37/III: Uchwała w sprawie programów studiów prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi [8]

– Dokument 36/III: Uchwała w sprawie konieczności ratyfikowania Konwencji Lizbońskiej [9]

– Dokument 35/III: Uchwała w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [10]