- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniach 13-14 października 2011r.

– Dokument 55/V: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu KRASP [1]

NOWY STATUT [2]