- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty ze wspólnego posiedzenia Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Stanowisko w sprawie modelu awansu naukowego w Polsce [1]

Deklaracja w sprawie zasad reformowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego [2]