- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Europejska Rada do spraw Badań Naukowych

Europejska Rada do spraw Badań Naukowych (European Research Council – ERC) została stworzona w 2007 roku. Jej celem jest wspomaganie projektów na pograniczu wiedzy – w obszarze badań podstawowych.

ERC odpowiada za program szczegółowy Ideas (Pomysły) 7. Programu Ramowego. Projekty finansowane przez ERC mogą być realizowane przez uczelnie, instytuty badawcze czy prywatne firmy – zgodnie z zasadami 7PR. Dofinansowanie otrzymują one po wygraniu konkursu ogłaszanego przez ERC. Jedynym kryterium wyboru projektów jest doskonałość badacza oraz innowacyjny potencjał przedstawionego pomysłu. Ocena nie zależy od dziedziny badań, wieku ani narodowości naukowca. ERC przyznaje dwa typy grantów – dla badaczy dopiero rozpoczynających karierę (ERC dla początkujących naukowców) oraz dla osób z dużym stażem i dorobkiem (ERC dla doświadczonych naukowców).

W ramach funduszy ERC nie jest wymagane budowanie konsorcjum – finansowanie otrzymuje instytucja goszcząca głównego badacza i jego zespół.

Konkursy dla początkujących naukowców ogłaszane są każdego lata – termin składania wniosków upływa jesienią. Konkursy dla doświadczonych badaczy ogłaszane są jesienią każdego roku z terminem składania wniosków wiosną w roku następnym.

Budżet ERC w latach 2007-2009 wynosił około 800 milinów euro rocznie. W ramach tych funduszy finansowanych było co roku blisko 500 projektów.

ERC na skróty: