- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Europejski Kongres Gospodarczy 2013

W dniach 13 do 15 maja 2013 r. w Katowicach odbył się V Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składało się z debat, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Wzięło w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. W Kongresie uczestniczył także przewodniczący KRASP, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: przyszłości europejskiej gospodarki i strefy euro, europejskiej współpracy regionalnej w dziedzinie energetyki, polityki klimatyczno-energetycznej – horyzont 2050, gazu łupkowego, funduszy unijnych wspierających innowacje, trendów w światowym górnictwie węgla kamiennego, nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, finansów samorządów, inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, europejskich korytarzy transportowych, sektora budowlanego w Polsce, nowych technologii w motoryzacji, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego, rynku pracy i polityki zatrudnienia, a także polityki lekowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na tutaj [1].