- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Fundusze prywatne i pozaeuropejskie

Wybrane możliwości finansowania badań w oparciu o fundusze prywatne oraz środki pochodzące spoza UE