- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Hamburg Protocol

Szanowni Państwo,

Od 10 do 12 czerwca 2015 roku w Hamburgu w ramach “Hamburg Transnational University Leaders Council” obradowali rektorzy uniwersytetów z całego świata, przewodniczący stowarzyszeń uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów. Spotkanie zorganizowane zostało przez Niemiecką Konferencję Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), Fundację Körbera (Körber-Stiftung) oraz Uniwersytet w Hamburgu (Universität Hamburg).

W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu przedstawicieli uczelni, stowarzyszeń i konferencji rektorów, w tym z KRASP, z niemal trzydziestu krajów świata, między innymi z: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Brazylii, Chin, Egiptu, Rosji, Indii, Japonii, Jordanii, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii i Szwecji, a także z Polski.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat aktualnych, kluczowych wyzwań, przed którymi stoją systemy szkolnictwa wyższego na całym świecie. W programie spotkania m.in. przewidziano prezentację wybranych krajowych systemów szkolnictwa wyższego i zastosowanych w nich rozwiązań, zaprezentowany został również system szkolnictwa wyższego w Polsce. W debacie plenarnej dyskutowaliśmy o misji uniwersytetu w zglobalizowanym świecie, omawialiśmy między innymi kwestie związane ze zmianami finansowania badań naukowych i kształcenia, autonomii uczelni, równości w dostępie do edukacji, zróżnicowaniu oferty dydaktycznej oraz uniezależnieniu uczelni od presji ekonomicznej.

Poniżej znajduje się przyjęta na koniec spotkania deklaracja – Hamburg Protocol [1] (dostępny również na stronie konferencji [2]).

Wiesław Banyś
Przewodniczący KRASP

htulc-group-print [3]