- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

I Szczyt Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Od 29 do 30 września 2014 r. w Uniwersytecie w Salamance odbywać będzie się I Szczyt Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów „University Conference ALC-UE”. W wydarzeniu udział weźmie Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas spotkania uczestnicy omówią m.in. charakterystykę systemów szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALC-UE). Szczyt będzie okazją do rozmów na temat szkolnictwa akademickiego, nauki, rozwoju technologii i innowacji w EU-ALC, a także mobilności akademickiej, zapewnienia jakości i uznawania kwalifikacji.

Co dwa lata odbywa się szczyt przywódców krajów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) oraz Unii Europejskiej (UE) – CELAC-UE. Ostatnie spotkanie miało miejsce w styczniu 2013 roku w Santiago (Chile), a następne odbędzie się w 2015 roku w Brukseli. Edukacja, nauka, współtworzenie przestrzeni szkolnictwa wyższego, wspieranie wspólnych inicjatyw w zakresie badań i innowacji – to tematy podejmowane podczas licznych debat w ramach szczytu. Udział i zaangażowanie instytucji szkolnictwa wyższego oraz związków uczelni obu regionów przyczynia się do postępu w edukacyjnej i naukowej współpracy między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami.