- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

III Sympozjum Centrum Analiz i Dialogu FRP pt. „Financing and deregulation in higher education”

19 kwietnia 2013 r. odbyło się III Sympozjum Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich pt. „Financing and deregulation in higher education”. Referentami w ramach poszczególnych sesji byli wybitni eksperci z kraju i z zagranicy, specjalizujący się w problematyce finansowania szkolnictwa wyższego i deregulacji.
W Sympozjum, które miało miejsce w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uczestniczyli rektorzy uczelni członkowskich KRASP, przewodniczący KRASP oraz honorowa przewodnicząca KRASP.