- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych”

Pełna wersja kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP 26 kwietnia 2007 r. [1]

Komitet Dobrych Praktyk KRASP

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow
Honorowa Przewodnicząca KRASP
Uniwersytet Warszawski (rektor 2005-2012)

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (rektor 1998-2004)

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)

prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Uniwersytet Jagielloński (rektor 1999-2005)

Więcej informacji: § 37 Statutu KRASP [2]