- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Komisja ds. Ekonomicznych w kadencji 2008-2012

Przewodniczący:

prof. Adam Budnikowski
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Członkowie:

prof. Roman Drozd
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

prof. Andrzej Karbownik
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

prof. Roman Kołacz
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. Andrzej Koźmiński
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. Ludmiła Ostrogórska
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Waldemar Tarczyński
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. Zofia Wilimowska
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

prof. Jacek Wysocki
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu