- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Komisja ds. Kształcenia w kadencji 2008-2012

Przewodniczący:

prof. Tomasz Borecki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (rektor 2002-2008)

Członkowie:
Prof. Mieczysław Adamowicz
Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

prof. Adam Koseski
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

prof. Jan Krysiński
Rektor Politechniki Łódzkiej w latach 2002-2008

prof. Jan Łaszczyk
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. Jerzy Nikitorowicz
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

prof. Leszek Pączek
Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor w latach 2005-2008)

prof. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. Lech Śliwonik
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (rektor w latach 2002-2008)

prof. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie