- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastępca Przewodniczącego:
prof. Józef Gawlik
Politechnika Krakowska (Rektor w latach 2005-2008)

Członkowie:
prof. Stanisław Bielecki
Rektor Politechniki Łódzkiej

prof. Marek Bojarski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Dorota Dobija
Akademia Leona Koźmińskiego

prof. Paweł Górski
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. Stanisław Kistryn
Uniwersytet Jagielloński

prof. Andrzej Kowalczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. Alojzy Zbigniew Nowak
Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosław Pawlak
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

prof. Eugeniusz Rusiński
Politechnika Wrocławska

prof. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

prof. Jacek Semaniak
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. Tomasz Szapiro
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. Jacek Witkoś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Eksperci
prof. Rajmund Bacewicz
Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej

prof. Zbigniew Kąkol
Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

prof. Grzegorz Węgrzyn
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Maciej Małecki
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Rozwoju w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie