- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Komisje KRASP w kadencji 2008-2012

Komisje realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP: analizują i opiniują akty prawne, rozpatrują wnioski, przygotowują projekty uchwał etc. Posiedzenia komisji, w składzie których zasiadają obecni i byli rektorzy, odbywają się zależnie od stanu prac i bieżących potrzeb środowiska akademickiego.