- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Kontakt

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Biuro KRASP

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 352
fax: 22 55 21 567
e-mail: biuro@krasp.org.pl [1]

NIP: 898 209 47 09

Przewodniczący KRASP

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
e-mail: wieslaw.banys@krasp.org.pl [2]

 

Biuro KRASP

Agata Kulesza, Kierownik; e-mail: agata.kulesza@krasp.org.pl [3]

Barbara Frankiewicz, e-mail: barbara.frankiewicz@krasp.org.pl [4]

Dorota Wyczułkowska, urlop macierzyński do 13 września 2015 r.
w zastępstwie Katarzyna Piotrowska, e-mail: katarzyna.piotrowska@krasp.org.pl [5]

Jadwiga Janukowicz, urlop macierzyński do 13 października 2015 r.
w zastępstwie Dominika Biernacka, e-mail: dominika.biernacka@krasp.org.pl [6]

Anna Matera, księgowość; e-mail: anna.matera@krasp.org.pl [7]

 

Wiadomości dotyczące spraw nauki prosimy kierować pod następujący adres e-mail: science@krasp.org.pl [8]

Sekretarz Generalny KRASP

Prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel.: 22 234 75 37
fax: 22 234 58 85
e-mail: SG@krasp.org.pl [9]

Kontakt z mediami:
dr Magdalena Ochwat
Asystent Przewodniczącego KRASP
Adres:
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel.: 32 359 22 00
fax 32 359 20 55
e-mail: magdalena.ochwat@us.edu.pl [10]us@krasp.org.pl [11]
tel. kom. 504 048 453