- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

KRASP i PAN w UWM

5 lipca 2013 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Wspólne posiedzenie poświęcone było finansowaniu badań z wykorzystaniem środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in. inteligentnym specjalizacjom. Poruszona została również ocena zasad ewaluacji i parametryzacji jednostek naukowych, kwestie zmian legislacyjnych dotyczących ścieżki kariery naukowej oraz nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście badań naukowych.
W obradach udział wzięli m.in:
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Iwona Wendel,
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Marek Ratajczak, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Michał Karoński,
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Józef Lubacz, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – prof. Antoni Tajduś, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Maciej Zabel,
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Leszek Grabarczyk, a także członek Zarządu TVP S.A – Marian Zalewski.