- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

KRASP w liczbach

 • utworzony przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie
 • dobrowolne zrzeszenie polskich rektorów szkół wyższych
 • główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego
 • “konfederacja” konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:
  a) uniwersytetów [1]
  b) uczelni technicznych [2]
  c) uczelni rolniczych
  d) uczelni pedagogicznych
  e) uczelni ekonomicznych
  f) uczelni medycznych
  g) uczelni artystycznych
  h) uczelni wychowania fizycznego
  i) uczelni teologicznych
  j) uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych
  k) akademickich uczelni niepublicznych
 • założony w roku 1997
 • 107 członków + 10 członków stowarzyszonych
  reprezentujących prawie 1.3 miliona studentów
  (ok. 70% populacji studentów)
 • KRePSZ [3] – stowarzyszony członek zbiorowy, reprezentujący 36 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych