- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

KRASP zawarła porozumienie z KPK PB UE na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 18 października 2014 r. na Politechnice Gdańskiej, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy KRASP a KPK PB UE. Porozumienie podpisali prof. Wiesław Banyś – Przewodniczący KRASP, Rektor UŚ, oraz prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN i dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor KPK PB UE.

Celem wspólnych działań jest promowanie i zachęcanie uczelni do aktywnego udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynaradawiania badań oraz zwiększania mobilności naukowców. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do popularyzacji działalności eksperckiej w obszarze polityki badawczo-innowacyjnej, pomocy we wdrażaniu “Europejskiej Karty Naukowca” i “Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz wspierania w zakresie poszukiwaniu partnerów do tworzenia konsorcjów projektowych.
Połączone siły KRASP i KPK przyczynią się do osiągania kolejnych sukcesów polskich zespołów badawczych.

zp_umowa_kpk_pb_ue_2014 [1]