- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 2 grudnia 2009 r., Uniwersytet Warszawski

Zdjęcia -Nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP