- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Najważniejsze źródła informacji

Fundusze European Research Area

7. Program Ramowy

European Research Council

Inicjatywa EUREKA

Europejskie fundusze pozarządowe

European Foundation Centre

Amerykańskie fundusze federalne

grants.gov

National Science Foundation

Amerykańskie fundusze prywatne

Foundation Center