- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Nowe konkursy na finansowanie badań

W Komisji Europejskiej trwają właśnie prace nad tematami konkursów, które będą ogłaszane latem tego roku w ramach 7. Programu Ramowego [1].

Program Ramowy jest najważniejszym instrumentem finansowania badań naukowych na poziomie całej Wspólnoty.

Główna część budżetu przeznaczona jest na badania w następujących obszarach: bezpieczeństwo; energia; nanonauki; nanotechnolgie; materiały i nowe technologie produkcyjne; nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi); technologie informacyjne i komunikacyjne; transport (łącznie z aeronautyką); zdrowie; żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia.

Projekty realizują międzynarodowe konsorcja, które Komisja Europejska wybiera w otwartych konkursach. Szczegółowe warunki kolejnych konkursów opublikowane zostaną w lipcu tego roku, jednak już teraz w większości obszarów znane są wstępne tematy. Ich znajomość pomaga w lepszym przygotowaniu wniosku, w szczególności w znalezieniu partnerów do projektu. Kilkumiesięczny okres jaki pozostaje między ogłoszeniem konkursu a jego zamknięciem jest często zbyt krótki na napisanie wniosku odpowiedniej jakości.

Zapraszamy uczelnie zainteresowane informacjami na temat nowych konkursów o kontakt z KRASP (science@krasp.org.pl [2]).

Więcej informacji o 7. Programie Ramowym, zasadach udziału i finansowania można znaleźć na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego [3].