- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Ogłoszenie konkursów w 7. Programie Ramowym

Jak informuje Komisja Europejska w tym roku większość konkursów 7. Programu Ramowego ogłoszona zostanie już 20 lipca – o 10 dni wcześniej niż wynikało to z dotychczasowej praktyki.

Wcześniejsze ogłoszenie konkursów ma umożliwić uczestnikom lepsze przygotowanie wniosków – terminy ich zamykania nie ulegną przyspieszeniu.Informacje o aktualnych konkursach można znaleźć na stronach CORDIS [1].Zapraszamy uczelnie zainteresowane wstępnymi informacjami na temat nowych konkursów o kontakt z KRASP (science@krasp.org.pl [2]).