- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powstała przy KRASP z inicjatywy przedstawicieli środowiska naukowego: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Aarhus (Dania).

Więcej informacji [1]