- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Porozumienie KRASP – Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) została utworzona 23 maja 2012 r., działa na rzecz i wspomaga tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym.

Porozumienie o współpracy KRASP z FJK z 4 lipca 2014 r. [1]