- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Porozumienie KRASP-Perspektywy

Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Fundacją Edukacyjną PERSPEKTYWY [1]