- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenia organów KRASP

Posiedzenia Prezydium KRASP
(uczestniczą tylko członkowie Prezydium)

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP
(uczestniczą wszyscy rektorzy uczelni członkowskich KRASP)