- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenia Prezydium KRASP Kadencja 2012-2016