- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Komisji ds. Nauki KRASP

Od 27 do 28 lutego 2014 r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W programie spotkania znajdą się m.in. wystąpienia: przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego sia dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jajszczyka; senatora RP, dyrektora ACK CYFRONET AGH prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra pt. „Infrastruktura informatyczna i jej rola w badaniach naukowych”; prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Jacka Witkosia pt. „Stworzenie sprawnego transparentnego systemu mobilności adiunktów ze stopniem doktora”; prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Prawo autorskie w szkole wyższej” oraz prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ prof. dr. hab. Stanisława Kistryna pt. „Podsumowanie parametryzacji jednostek naukowych”.

Obrady odbędą się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.