- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”

24 lipca 2014 r. w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. W spotkaniu udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Głównym tematem rozmów będzie szczegółowy program merytoryczny Kongresu oraz kwestie organizacyjne.