- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. Spotkanie odbędzie się 8 lipca 2014 r. o godz. 13.00 w Warszawie w siedzibie Pracodawców RP. Głównym tematem rozmów będzie szczegółowy program Kongresu.