- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie plenarne KRUP w Gdańsku

517ce496aa4bcd01682d9b2a82279f4b [1]

Od 18 do 20 marca 2015 r. w Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się siódme w kadencji 2012−2016 posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W posiedzeniu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.

W obradach wezmą również udział m.in.: przewodniczący KRUP, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Michał Karoński, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji prof. dr hab. Marek Kręglewski, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr hab. Maciej Zabel, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, prorektor dr hab. prof. UG Anna Machnikowska.

Posiedzenie będzie okazją do omówienia m.in. tematów związanych ze zmianami w statutach uczelni w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kwestii związanych z Otwartym Systemem Antyplagiatowym i Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych. Przedstawione zostaną również prace Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. Na zakończenie przewidziano dyskusję.

Posiedzenie plenarne KRUP zostało wpisane w obchody jubileuszu 45-lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego. To uroczyste i doniosłe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. To możliwość podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienia zamierzeń na przyszłość. Uroczystości jubileuszowe to także okazja do refleksji nad miejscem i rolą nauki oraz kultury we współczesnym świecie, nad ich znaczeniem dla rozwoju społeczeństwa. W ramach obchodów zaplanowano uroczyste posiedzenie Senatu UG, a także koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz solistów Opery Bałtyckiej.