- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem Przewodniczącego KRASP prof. Wiesława Banysia

We wtorek 6 maja 2014 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad rozpatrzony zostanie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.