- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne KRASP w Krakowie

Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbędą się posiedzenia Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania będzie Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. W tych dniach UJ gościł będzie ponad 100 rektorów z całej Polski.

Wśród zaproszonych gości swój udział zapowiedzieli: Premier RP, Donald Tusk, Wicepremier i Minister infrastruktury i rozwoju, Elżbieta Bieńkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Posiedzenie Prezydium KRASP poświęcone będzie omówieniu systemowej współpracy polskich uczelni z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego, współpracy z Konferencją Rektorów Portugalii, a także z Ukrainą oraz innymi krajami, w tym z Brazylią i Turcją. Poruszona zostanie również wizja systemu zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach (ewaluacja i akredytacja) oraz temat współpracy między środowiskami biznesowi a środowiskiem akademickim, w tym przygotowywania do wspólnego kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.

Posiedzenie Zgromadzenie Plenarnego KRASP, odbywające się w piątek i sobotę, dotyczyć będzietakże m.in.: programów operacyjnych 2014-2020 (PO WER, PO IR, regionalne programy operacyjne). Nie zabraknie informacji na temat realizacji projektów finansowanych przez NCBiR: wykorzystania infrastruktury zbudowanej ze PO IG i PO IŚ. W czasie spotkania rektorzy będą także kontynuować dyskusję na temat nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie, w tym o prawie własności intelektualnej w kontekście „uwłaszczenia” naukowców i otwartej nauki. Poruszone zostaną również kwestie wspólnego internetowego akademickiego kanału „Nauka”, a także nowej matury oraz rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/16. Podczas Zgromadzenia Plenarnego zostaną powołane dwie Komisje przy KRASP: Komisja ds. równego traktowania oraz ds. wsparcia inicjatyw akademickich realizowanych w PPP.

uj_1 [1] uj_2 [2] uj_3 [3] uj_4 [4] uj_5 [5]

 

Prezentacje: