- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu

Od 27 do 28 lutego 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościć będzie przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uczestników posiedzenia prezydium KRASP.

W obradach udział weźmie między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak. Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia. Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:
– strategia internacjonalizacji i wspieranie udziału polskich naukowców w programie Horyzont 2020,
– „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” – realizowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP – prezentacja wyników projektów,
– międzynarodowa wymiana akademicka (m.in. program „Study in Poland”, wnioski z konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, umowa z uczelniami w USA),
– rekrutacja na studia – nowe zasady,
– raport Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”,
– wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce,
– stanowisko w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI),
– współpraca z konferencjami rektorów Niemiec i Francji,
– współpraca z Ukrainą i innymi krajami,
– sprawy związane z European University Association (EUA),
– udział KRASP w projekcie międzynarodowym koordynowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wśród istotnych kwestii poruszone zostaną również sprawy związane z nadawaniem przez polskie uczelnie tytułów zawodowych o nazwach rozpoznawalnych w środowisku międzynarodowym, omówiony zostanie projekt nowych zasad ewaluacji jednostek naukowych, a także kwestia zapewniania jakości w procedurach prowadzących do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Program posiedzenia [1]

 

zdj_ue_poznan_1 [2]

zdj_ue_poznan_3 [3] zdj_ue_poznan_4 [4]