- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

21 lutego 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbędzie się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Tematem obrad będzie m.in.: nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o zasadach finansowania nauki, projekty europejskie 2014−2020, finansowanie badań podstawowych i stosowanych, działania Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, współpraca z Brazylią w ramach programu „Nauka bez granic”, współpraca z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, a także Ukrainy, Włoch, Portugalii i Turcji oraz prezentacja akademickiego kanału telewizyjnego „Nauka”.